Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad Educational company abroad

Ukrayna universitetləri

 

Kiyev milli Audid və Uçot akademiyası ( Национальная академия статистики, учета и аудита )

 

Fakültələr : Menencment (idarəetmə), Audid və uçot, Maliyı, Finans, Bank işi, İktisadiyyat) 

 

Milli əczaçılıq universiteti ( Национальный фармацевтический университет ) (НФаУ)

 

Fakültələr : Əczaçilıq, Klinik Əczaçilıq, Texnologiya əczaçılıq preparatları, Laboratoriya diaqnostikası, Biotexnologiya, Müəssisənin iqtisadiyyatı, Marketinq, Menecment, Keyfiyyəti, Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma, Pedaqogika ali məktəb, İnzibati menecment 

 

Xarkov Tibb Akademiyası Diplomdan Sonrakı Təhsil ( Харьковская медицинская академия последипломного образования ) (ХМАПО)

 

Fakültələr : Müalicə işi, pediatriya, cərrahiyə, ailə həkimi, stomatalogiya 

 

Karazin adına Xarkov Milli Universiteti ( Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина )

 

Fakültələr : Müalicə işi, Psixologiya, Hüquq, İqtisadiyat, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, Tətbiqi riyaziyyat, Fizika, Kimya, Biologiya, Sosiologiya, Tarix, Kompyuter elmləri, Filologiya, Xarici dillər, Fəlsəfə, Ekologiya, Geologiya 

 

Jukovskoqo adına Milli Aerokosmik Universiteti ( Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского ) (ХАИ)

 

Fakültələr : Təyyarə istehsalı, Aviasiya mühərrikləri, Uçuş aparatlarının idarə sistemləri, Kosmik raket texnikası, İqtisadiyyat və menecment, Humanitar (Psixologiya, Tətbiqi dilçilik) 

 

Ukrayna dövlət dəmir yolu nəqliyyatı universiteti ( Украинский государственный университет железнодорожного транспорта ) ( УкрГУЖТ )

 

Fakültələr : Avtomatika, telemexanika və rabitə, Daşınma proseslərinin İdarə Olunması, Mexaniki, Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru, Nəqliyyat iqtisadiyyatı 

 

Xarkov milli radioelektronika universiteti ( Харьковский национальный университет радиоэлектроники ) ( ХНУРЭ )

 

Fakültələr : Kompyuter mühəndisliyi və idarəetmə fakultəsi, Tətbiqi riyaziyyat və menecment fakültəsi, Avtomatika və kompyuterləşdirilmə texnologiyaları fakültəsi, Kompyuter elmləri fakultəsi, Telekommunikasiya və ölçmə texnikası fakültəsi,Elektron texnikası fakültəsi, Radiotexnika fakültəsi, Xarici vətəndaşların təhsili fakültəsi 

 

Xarkov Milli Politexnik institutu ( Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» ) (ХПИ)

 

Fakültələr : Avtomatika və cihazqayırma, Biznes və maliyyə, Mühəndis-fizika, İnteqral hazırlanması, İnteqrasiya texnologiyası və kimyəvi texnika, İnformatika və idarəetmə, Kompyuter və informasiya texnologiyaları, Maşınqayırma, Beynəlxalq təhsil, Mexanika və Texnologiya, Alman texniki, Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası, Üzvi maddələrin texnologiyası , Nəqliyyat maşınqayırması , Fiziki-texniki , İqtisadi informatika və menecment, İqtisadi, Elektrik maşınqayırma , Elektrik enerjisi , Enerjimaşınqayırma 

 

Dövlət mülki müdafiə universiteti ( FHN ) ( Национальный университет гражданской защиты Украины ) (МЧС)

 

Fakültələr : Yanğın təhlükəsizliyi, Mülki müdafiə, Peşə təhlükəsizliyi və sağlamlıq, Psixologiya 

 

Skovoroda adına Xarkov Milli Pedaqoji Universiteti ( Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды ) (ХНПУ)

 

Fakültələr : Hüquq, Filologiya, incəsənət və məktəbəqədərki təhsil, iqtisadiyyat, Tarix , Təbii , Sosiologiya və psixologiya, Fizika-riyaziyyat, Bədən tərbiyəsi, Bədii qrafika 

 

Yaroslav Mudrıy adına milli hüquq universiteti ( Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого )

 

Fakültələr : Beynəlxalq hüquq, Ümumi hüquq və inzibatçılıq 

 

Beketova adına Xarkov Milli Şəhər Təsərrüfatı Akademyası ( Харьковская национальная академия городского хозяйства им. Бекетова ) (ХНУГХ)

 

Fakültələr : İqtisadiyyatın və sahibkarlıq, Menecment, Şəhərsalma, Şəhərlərin ekoloji mühəndislik, Elektrik nəqliyyatı, Elektrik təchizatı və şəhərlərin işıqlandırılması 

 

Xarkov dövlət avtomobil-yol universiteti ( Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет ) (ХНАДУ)

 

Fakültələr : Avtomobil , Yol-inşaat, Mexanika, Nəqliyyat vasitələrinin mexatronik, Biznes və idarəetmə, Nəqliyyat sistemləri 

 

Xarkov dövlət dizayn və incəsənət akademiyası ( Харьковская государственная академия дизайна и искусства ) (ХГАДИ)

 

Fakültələr : Təsviri incəsənət, İncəsənət əsərlərinin bərpası, Dizayn və qrafika 

 

Xarkov Milli Tikinti və Memarlıq Universiteti ( Харьковский национальный университет строительства и архитектуры ) (ХНУСА)

 

Fakültələr : İnşaat, Mexanika və Texnologiya, Memarlıq, Sanitar-Texnik, İqtisadiyyat və menecment 

 

Xarkov dövlət bədən tərbiyəsi akademiyası ( Харьковская государственная академия физической культуры ) (ХГАФК)

 

Fakültələr : İdman oyunları və idman, tsiklik idman növləri, Bədən tərbiyəsi və insan sağlamlığı 

 

Xarkov dövlət iaşə və ticarət universiteti ( Харьковский государственный университет питания и торговли ) (ХГУПТ)

 

Fakültələr : Ticarət sahibkarlıq və əmtəəşünaslıq, Menecment, Avadanlıq və texniki servis, İqtisad, Hesabaalma-maliyyə 

 

Xarkov maliyyə institutu ( Харьковский институт финансов ) (ХИФ)

 

Fakültələr : Maliyyə, bank işi və sığorta, Uçot və vergitutma, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, Təşkilatın meneceri 

 

Xarkov Milli iqtisad Universiteti ( Харьковский национальный экономический университет ) (ХНЭУ)

 

Fakültələr : Uçotu və audit, Maliyyə, Marketinq və menecment, Ekonomika informatika, Ekonomika və hüquq, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər