Xaricde Tehsil

SET Şirkəti sayyəsində xaricdə təhsil alan hər bir tələbəyə şirkətimiz tərəfindən qarşılama yerləşdirmə xidməti göstərilir.

Qarşılama yerləşdirmə prosesi qəbuldan sonra edilir.

Qəbulu alınmış tələbələr qurup halında toplanaraq gedəcəyi ölkəyə çıxışları üçün zamanlar ayrılır.

Bütün proseslər şirkətimiz tərəfindən öncədən sizlərə xəbərdarlıq edilir.

Qarşılama yerləşdrmə ediən tələbələr gedəcəkləri ölkəyə bizim mütəxəsis (lər) tərəfindən aparılır və həmin ölkədə qalacaq yerin təşkili edilir.  Qarşılama yerləşdirmə mərhələsində aşağıdakı xidmətlər edilir.

  1. Tələbənin gedəcəyi ölkəyə nəqliyyatın təşkili.
  2. Nəqliyyatda tələbənin yanında nümayəndə gedir (qurup olarsa)
  3. Gedəcəyi ölkədə hava limanı və ya avtovazalda qarşılanır.
  4. Universitetə qeydiyyat edilir illik təhsil haqqı ödənir.
  5. Yataqxana tapılır və yerləşdirilir.
  6. Tələbə şəhət və müəllim heyyəti ilə tanış edilir.
  7. Tələbə sağlıq sığrtası və qeydiyyat işləri aparılır.

Bütün bu proseslər byu mütəxəsisimiz sizin yanınızda olur və proses bitdikdən sonra geri qayıdır.